สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ชุดแรก)  2518  ฟังทั้งชุด
01รามฯ ของเรา  (ร้องหมู่ วงสุนทราภรณ์)
02ลูกพ่อขุน  (บุษยา  รังสี)
03พ่อกูชื่อขุน  (ร้องหมู่ วงสุนทราภรณ์)
04เรียนคณะไหน  (พรเทพ)
05ดาวรามฯ  (ยรรยงค์ เสลานนท์)
06รามฯ ที่รัก  (บุษยา  รังสี)
07รามฯ ในดวงใจ  (บุษยา  รังสี)
08มาร์ชมิ่งขวัญรามฯ  (ร้องหมู่ วงสุนทราภรณ์)
09มาร์ชพ่อขุนรามฯ  (ร้องหมู่ วงสุนทราภรณ์)
10ขวัญรามฯ ของลูก  (จิตติมา  เจือใจ)
11รามฯ แห่งความหลัง  (ยรรยงค์ เสลานนท์)
12พบกันที่รามฯ  (จิตติมา เจือใจ)
13ลารามฯ  (บุษยา  รังสี)
14ชีวิตนิสิตรามฯ  (คณะก่อไผ่)
----------------------------------------------------------------------------
เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ชุด2)  2530     ฟังทั้งชุด       เนื้อร้อง
01แสงทองที่รามฯ  (พรชัย สุนทรพันธ์)
02ใต้ฟ้ารามฯ  (บุษยา รังสี - พรชัย สุนทรพันธ์)
03เด่นพระนาม  (ทิพย์วรรณ  ปิ่นภิบาล)
04จากใจสู่ใจ  (ชรัส เฟื่องอารมย์)
05รามฯ รอ  (สุชาติ ชวางกูร)
06รามฯ ที่รัก  (พรชัย สุนทรพันธ์)
07รามฯ เริงชัย  (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี)
08ข้าวในนา - ปลาในน้ำ  (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, พราวตา  ดาราเรือง,
รังสรรค์ แสงสุข, ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ และนักร้องวงดนตรีสากล ม.ร.)

09อรุณรุ่งอาณาจักรรามฯ  (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี)
10ขวัญจิตมิตรรามฯ  (บุษยา รังสี)
11อาลัยรามฯ  (บุษยา รังสี)
12จากรามฯ จำลา  (พรชัย สุนทรพันธ์)
13ลาแล้วรามฯ  (บุษยา รังสี)
14รามฯ รุ่งฟ้า  (ทิพย์วรรณ  ปิ่นภิบาล)
15เราพยายาม  (ทิพย์วรรณ  ปิ่นภิบาล  สุชาติ ชวางกูร  และนักร้องวงดนตรีสากล ม.ร.)
16ขวานทองของไทย  (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, พราวตา  ดาราเรือง,  รังสรรค์ แสงสุข,
ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ และนักร้องวงดนตรีสากล ม.ร.)

----------------------------------------------------------------------------
เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ชุดใหม่)  2543  ฟังทั้งชุด
01มาร์ชรามคำแหง  (ธานินทร์ อินทรเทพ นักร้องศิลปกรประสานเสียง)
02ปณิธานรามฯ  (พญ.พันทิวา  สินรัชตานันท์ ทิพย์วรรณ  ปิ่นภิบาล, นนทิยา  จิวบางป่า,
สมา  สวยสด,ไกรวิทย์  พุ่มสุขโข, ระวิวรรณ  จินดา, มนตรี  ,โรเบอร์โต เม้ง

03มหาวิทยาลัยของประชาชน  (วิสา  คัญทัพ)
04รามฯ คู่ไทย  (พญ.พันทิวา  สินรัชตานันท์,  สมา  สวยสด)
05เลือดสีน้ำเงินทอง  (ธานินทร์ อินทรเทพ)
06สานฝัน สรรค์สร้างรามฯ  (สุเทพ วงศ์กำแหง)

07เปลวเทียน  (จินตนา  สุขสถิตย์)
08สุพรรณิการ์  (รศ.รังสรรค์  แสงสุข)
09ฝ้ายคำ  (ชรินทร์  นันทนาคร)
10สัญญากับแม่  (พีระพงษ์  พลชนะ)
11ตามรอยพ่อขุนฯ  (อริสมันต์  พงษ์เรืองรอง)
12ทอฝัน  (จิตสุดา  พลับศิริ,  พีระพงษ์  พลชนะ)
13กราบลาพ่อขุนฯ  (ศ.ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์)
----------------------------------------------------------------------------
เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ชุด รามฯ 3 ทศวรรษ)   ฟังทั้งชุด
01แสงทองที่ราม  (รุ่งโรจน์  ดุลลาพันธ์ R.U. BAND)
02ขวัญจิตมิตรราม (ร้องหมู่ เขมิกา  กุญชร ณ อยุธยา,มนตรี แพร่ศิริพิฒิพงษ์ ,
ทิพย์วัลย์  ปิ่นภิบาล,อิศริยา คูประเสริฐ,นนทิยา  จิวบางป่า ,พ.ต.อ.นิพนธ์  ภู่พันธ์ศรี)

03อรุณรุ่ง อาณาจักรราม (ดวงฤทัย  ดิแฉล้ม R.U. BAND)
04ใต้ฟ้าราม  (นนทิยา  จิวบางป่า - รุ่งโรจน์  ดุลลาพันธ์ R.U. BAND)
05ลาแล้วราม (อิศริยา  คูประเสริฐ R.U. CHORS)
06อาลัยราม (อิศริยา  คูประเสริฐ R.U. CHORS)
07รามรอ  (มนตรี  แพร่ศิริพิฒิพงษ์ R.U. BAND)
08สุพรรณิการ์ (เขมิกา  กุญชร ณ อยุธยา  R.U. BAND รุ่นแรก)
09เราพยายาม (อิศริยา  คูประเสริฐ - มนตรี  แพร่ศิริพิฒิพงษ์ R.U. BAND)
10เด่นพระนาม (ทิพย์วัลย์  ปิ่นภิบาล R.U. BAND)
11จากรามจำลา (อิศริยา  คูประเสริฐ R.U. CHORS)
มืด PINK : เรียบเรียงเสียงประสาน
บันทึกเสียง : BE.OK.STUDIO ถ.นวมินทร์ตัดใหม่  2546-2547
ผดาสิทธิ์  จิยะจันทร์ : ควบคุมการบันทึกเสียง
แจ๊ส  ศิวกิจ : ดูแลการผลิต
พันตำจรวจเอก  นิพนธ์  ภู่พันธ์ศรี : ผู้อำนวยการผลิต
สมพัตร์  น้ำชัยศรี,วิเศษ แย้มโสม : ฝ่ายศิลป์
----------------------------------------------------------------------------
ชุดรัฐศาสตร์ราม รุ่น9 ภาคพิเศษ  2 ก.ย. 2549
01รามคำแหงให้ทาง  นิสา  อาภรณ์
02วอนพ่อขุน ชรัมถ์  เทพชัย
03รามคำแหง  นิสา  อาภรณ์
04รัฐศาสตร์ราม  ศักดา  อิทธิชัย
05ในรั้วราม  นิสา  อาภรณ์
06สิงห์ทองก้องไทย  ฎากร  เทพทอง
07มาร์ช รัฐศาสตร์ราม  นิสา  อาภรณ์ , ฎากร  เทพทอง
08สิงห์ทองสัมพันธ์  ชรัมภ์  เทพชัย
09ลูกเขยพ่อขุน  อาณัติ  พุทธมาศ
10ลูกสะใภ้พ่อขุน  นิสา  อาภรณ์
11รำวงลูกพ่อขุน  นิสา  อาภรณ์
12อาลัยราม  นิสา  อาภรณ์

----------------------------------------------------------------------------
เพลงกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
น้ำใจไม่เคยแพ้   ศุ  บุญเลี้ยง ขับร้อง  ทิวา  สาระจูฑะ เนื้อร้องและทำนอง
----------------------------------------------------------------------------
เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง  บันทีกเสียงเมื่อรามคำแหงครบรอบ 36 ปี 2550
มีรามฯ จึงมีเรา คำร้อง/ทำนอง: มนตรี นุชดอนไผ่ ขับร้องโดย เศรษฐา  ศิระฉายา ,
วินัย  พันธุรักษ์ , โฉมฉาย  อรุณฉาน และ กรองทอง  ทัศน์พันธ์

----------------------------------------------------------------------------
ขวัญจิตมิตรรามฯ - ขับร้องหมู่โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบัน บันทีกเสียงเมื่อรามคำแหงครบรอบ 38 ปี เมื่อ พ.ศ.2552

----------------------------------------------------------------------------
เด่นพระนาม - RUCHORUS ขับร้อง เมื่อปี พ.ศ.2554 ณ ห้องสตูดิโอ 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.
----------------------------------------------------------------------------
จิตสาธารณะรามคำแหง - จ.ส.อ.โกเมฆ มีมาก เนื้อร้องและทำนอง
จ.ส.อ.โกเมฆ มีมาก และ ด.ต.หญิง หงษ์ทอง หาญณรงค์ ขับร้อง MV - Youtube